Nästa klass »
Efternamn Förnamn Klubb Kön Ålder Kategori Vikt Klass
GyllinJohneMotala ABKP13 P30
HasselbergStenEast IFP12 P30
WillersMelkerStarkadoP12 P30
Antal: 3