Efternamn Förnamn Klubb Kön Ålder Kategori Vikt Klass
HolfveChristianStarkadoP17 P62
ElwinSamuelMotala ABKP18 P62
Antal: 2