Nästa klass »
Efternamn Förnamn Klubb Kön Ålder Kategori Vikt Klass
GunderLukasFinspångP13 P26
RoxströmWilliamStarkadoP12 P26
FlintbergNeoStarkadoP13 P26
TenhunenWilliamMotala ABKP13 P26
Antal: 4